Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

OFERTA  SZKOLEŃ Z ZAKRESU BHP i PPOŻ 

  

 W ramach działalności szkoleniowej prowadzimy:

 

  • szkolenia wstępne bhp (instruktaż ogólny) dla nowo przyjętych pracowników,                                                          
  • szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach  robotniczych,
  • szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych,
  • szkolenia okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach inżynieryjno-technicznych,
  • szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli,
  • szkolenia okresowe BHP dla pracodawców i osób kierujących pracownikami,
    • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,
    • szkolenia z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej (prowadzone przez wykwalifikowanych ratowników medycznych).

 

 

Podstawa prawna nakładająca obowiązek prowadzenia szkoleń w zakresie BHP art. 237 KP.

Szkolenie zorganizowane na podstawie Rozp. Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie BHP  Dz.U. Nr 180 z późniejszymi zmianami.