Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

OFERTA  OBSŁUGI  Z  ZAKRESU  BHP  i PPOŻ

  

 W ramach zadań mających zapewnić odpowiednie warunki BHP pracownikom oferujemy prowadzenie zadań służby BHP obejmujące wykonywanie następujących czynności:

 

 • szkolenia wstępne bhp (instruktaż ogólny) dla nowo przyjętych pracowników                                                           
 • szkolenia okresowe BHP dla wszystkich grup pracowniczych
 • szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji,
 • opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • ocena i dokumentowanie ryzyka zawodowego,
 • prowadzenie postępowania powypadkowego i sporządzanie dokumentacji powypadkowej
 • ocena minimalnych wymagań w dotyczących bhp w zakresie użytkowania maszyn i urządzeń,
 • sporządzanie analiz stanu bhp,
 • przeprowadzania kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów bhp i ppoż.,
 • opracowywanie instrukcji bhp oraz procedur dla stanowisk pracy oraz przy obsłudze maszyn i urządzeń,
 • oraz inne czynności wynikające z obowiązujących przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.

 

Opisywane zadania możemy wykonywać w ramach pojedynczych zleceń (jednorazowe zadania do wykonania w ustalonym terminie), umowy zlecenia, umowy o wykonywanie zadań służby BHP.

 

 Ceny naszych usług ustalamy indywidualnie po zapoznaniu się ze zleceniem.